LEKUONA ASSESSORS

Fiscalitat i Tributació

Una bona planificació i una gestió fiscal impecable, contribueixen decisivament a cimentar la rendibilitat d’una activitat econòmica.

L’adequat assessorament en matèria de fiscalitat i tributació contribuirà de manera determinant en la viabilitat d’un negoci.

Posarem al seu abast i disposició tota la informació necessària i els recursos que calguin per assolir l’objectiu comú.

Vull que em truquin!

Deixi'ns el seu telèfon i un professional es posarà en contacte amb vostè.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

LEKUONA ASSESSORS

Relacions laborals

Les relacions laborals són clau en la productivitat; no són només fer un contracte de treball o donar d’alta un treballador.

Cal estudiar i verificar les necessitats del lloc de treball, analitzar els mitjans, veure’n els requeriments i finalment triar la millor opció.

A Lekuona Assessors no cometem errors que posin en risc la productivitat.

Vull que em truquin!

Deixi'ns el seu telèfon i un professional es posarà en contacte amb vostè.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

relacioneslaborales
img-contabilidad-gestion
LEKUONA ASSESSORS

Gestió Comptable

La comptabilitat ha de permetre conèixer l’estat real d’una activitat econòmica, en qualsevol moment.

Introduir les dades d’una factura en un programa d’ordinador pot fer-ho qualsevol amb un mínim de formació; interpretar un balanç de situació, analitzar variables i fluxos i determinar la viabilitat, només ho pot fer un professionals molt ben preparat.

Vull que em truquin!

Deixi'ns el seu telèfon i un professional es posarà en contacte amb vostè.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

LEKUONA ASSESSORS

Serveis complementaris

L’assessorament i gestió integral requereixen d’una visió global de l’activitat econòmica del seu entorn i condicions.

Els serveis complementaris que oferim a Lekuona Assessors fan que el cercle es pugui tancar. Un lloc, tots els serveis.

Vull que em truquin!

Deixi'ns el seu telèfon i un professional es posarà en contacte amb vostè.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

seguros