two-people-shaking-hand-free-photo
LEKUONA ASSESSORS

Responsabilitat de president

Responsabilitat de President, Junta i Socis.

Quines són les obligacions legals del President, la Junta Directiva o els Socis d’una associació o d’un club? Quines són les responsabilitats en que es poden incórrer? Els canvis de criteri dels darrers temps per part de les Administracions, fan imprescindible la gestió professional.

Cal distingir entre voluntaris i treballadors, entre contraprestació i despesa, entre col·laboradors i espònsors. Lekuona Assessors, aporta la capacitat i experiència necessàries per evitar sorpreses.

Vull que em truquin!

Deixi'ns el seu telèfon i un professional es posarà en contacte amb vostè.

Error: Formulario de contacto no encontrado.

LEKUONA ASSESSORS

Voluntaris

Qui es pot considerar que actua com a Voluntari? Què pot o no fer un voluntari?

Se li poden pagar les despeses personals ocasionades?

La Carta del Voluntariat. El compromís.

Vull que em truquin!

Deixi'ns el seu telèfon i un professional es posarà en contacte amb vostè.

Error: Formulario de contacto no encontrado.

relacioneslaborales
img-contabilidad-gestion
LEKUONA ASSESSORS

Treballadors

La clau està en determinar si existeix o no retribució  econòmica. 

Si el col·laborador per la seva tasca rep una retribució periòdica i constant en el temps, cal replantejar-se la seva relació legal amb l’entitat: Probablement estem davant d’un treballador.

Vull que em truquin!

Deixi'ns el seu telèfon i un professional es posarà en contacte amb vostè.

Error: Formulario de contacto no encontrado.

LEKUONA ASSESSORS

Gestió d'activitats

És molt freqüent que les entitats sense ànim de lucre, duguin a terme activitats i organitzin esdeveniments encaminats a l’obtenció de recursos destinats al seu fi o objecte.

En quin moment poden ser considerades com activitats econòmiques i per tant, subjectes a impostos?

Vull que em truquin!

Deixi'ns el seu telèfon i un professional es posarà en contacte amb vostè.

Error: Formulario de contacto no encontrado.

seguros
LEKUONA ASSESSORS

Menors d'edat

Treballar amb menors d’edat comporta un seguit de responsabilitats específiques que van més enllà del certificat d’antecedents penals.

Quines són les autoritzacions que calen? Quin tractament tenen els drets d’imatge d’un  menor? Cal anar amb peus de plom i disposar d’un bon protocol d’actuació. 

Vull que em truquin!

Deixi'ns el seu telèfon i un professional es posarà en contacte amb vostè.

Error: Formulario de contacto no encontrado.

GULLON_2021.03_ARTICLE-deporte-infantil-web
img-contabilidad-gestion
LEKUONA ASSESSORS

Subvencions

Els Ajuntaments, les Diputacions, els Consells Comarcals, entre d’altres institucions, disposen de partides destinades a col·laborar al sosteniment econòmic de les associacions i clubs.

Cal saber en quins casos es poden demanar, com tramitar-les o  com justificar-les. Nosaltres l’ajudarem

Vull que em truquin!

Deixi'ns el seu telèfon i un professional es posarà en contacte amb vostè.

Error: Formulario de contacto no encontrado.

LEKUONA ASSESSORS

Espònsors i publicitat

L’esponsorització i la publicitat de tercers en qualsevol de les seves formes són habituals. Quina traducció legal tenen aquestes operacions?

Coneix la Llei de Patrocini i Mecenatge? Cal determinar sota quines condicions i  circumstàncies es poden aplicar els beneficis que preveu. L’ajudarem a determinar-les. D’altra banda, la publicitat de tercers, es podria interpretar com una activitat econòmica. L’informarem de totes les derivades. 

Vull que em truquin!

Deixi'ns el seu telèfon i un professional es posarà en contacte amb vostè.

Error: Formulario de contacto no encontrado.

20170824201831-GettyImages-515142697
seguros-medicos-privados-precios
LEKUONA ASSESSORS

Assegurances

La responsabilitat civil ben assegurada i adequada a les  característiques de cada entitat, són la deferència entre un inconvenient i un problema.

Cal dur a terme una valoració de les activitats que es duen a terme, dels responsables d’aquestes activitats, dels beneficiaris i en funció de tot plegat, determinar les cobertures.  

Vull que em truquin!

Deixi'ns el seu telèfon i un professional es posarà en contacte amb vostè.

Error: Formulario de contacto no encontrado.