Serveis per a Associacions i Clubs

Adreçats a les associacions o entitats esportives que tinguin dificultats per saber quines són les seves obligacions formals o drets, en saber quines són les responsabilitats en que es poden incórrer com a entitat o com a membre de la junta directiva o soci. 

També si necessiten externalitzar la pròpia gestió de l’entitat (relacions laborals, comptabilitat, fiscalitat…).

Serveis per a Associacions i Clubs

Adreçats a les associacions o entitats esportives que tinguin dificultats per saber quines són les seves obligacions formals o drets, en saber quines són les responsabilitats en que es poden incórrer com a entitat o com a membre de la junta directiva o soci. 

També si necessiten externalitzar la pròpia gestió de l’entitat (relacions laborals, comptabilitat, fiscalitat…).

president

Responsabilitat de president

Responsabilitat de President, Junta i Socis.

Quines són les obligacions legals del President, la Junta Directiva o els Socis d’una associació o d’un club? Quines són les responsabilitats en que es poden incórrer? Els canvis de criteri dels darrers temps per part de les Administracions, fan imprescindible la gestió professional. 

Cal distingir entre voluntaris i treballadors, entre contraprestació i despesa, entre col·laboradors i espònsors. Lekuona Assessors, aporta la capacitat i experiència necessàries per evitar sorpreses.

Responsabilitat de president

president

Responsabilitat de President, Junta i Socis.

Quines són les obligacions legals del President, la Junta Directiva o els Socis d’una associació o d’un club? Quines són les responsabilitats en que es poden incórrer? Els canvis de criteri dels darrers temps per part de les Administracions, fan imprescindible la gestió professional. 

Cal distingir entre voluntaris i treballadors, entre contraprestació i despesa, entre col·laboradors i espònsors. Lekuona Assessors, aporta la capacitat i experiència necessàries per evitar sorpreses.

Voluntaris

Qui es pot considerar que actua com a Voluntari? Què pot o no fer un voluntari? Se li poden pagar les despeses personals ocasionades? La Carta del Voluntariat. El compromís.

voluntaris

Voluntaris

voluntaris

Qui es pot considerar que actua com a Voluntari? Què pot o no fer un voluntari? Se li poden pagar les despeses personals ocasionades? La Carta del Voluntariat. El compromís.

Treballadors

Quan un voluntari deixa de tenir aquesta consideració legal per passar a ser un treballador de l’entitat? 

Quins mecanismes cal utilitzar per regularitzar la seva situació? Altes, contractes i remuneració.

Treballadors

Quan un voluntari deixa de tenir aquesta consideració legal per passar a ser un treballador de l’entitat? 

Quins mecanismes cal utilitzar per regularitzar la seva situació? Altes, contractes i remuneració.

Gestió d'activitats

És molt freqüent que les entitats sense ànim de lucre, duguin a terme activitats i organitzin esdeveniments encaminats a l’obtenció de recursos destinats al seu fi o objecte. 

En quin moment poden ser considerades com activitats econòmiques i per tant, subjectes a impostos?

gestio-activitats

Gestió d'activitats

gestio-activitats

És molt freqüent que les entitats sense ànim de lucre, duguin a terme activitats i organitzin esdeveniments encaminats a l’obtenció de recursos destinats al seu fi o objecte. 

En quin moment poden ser considerades com activitats econòmiques i per tant, subjectes a impostos?

Assessoria fiscal per a autònoms, emprenedors, pimes i microempreses a Sant Feliu de Guíxols Girona

Llibres

Cal disposar d’un llibre de socis actualitzat, d’una comptabilitat al dia i d’un llibre d’actes a punt per efectuar consultes. 

Han de ser en format paper o també es permès el format electrònic? Cal dipositar els llibres o els comptes?

Llibres

Assessoria fiscal per a autònoms, emprenedors, pimes i microempreses a Sant Feliu de Guíxols Girona

Cal disposar d’un llibre de socis actualitzat, d’una comptabilitat al dia i d’un llibre d’actes a punt per efectuar consultes. 

Han de ser en format paper o també es permès el format electrònic? Cal dipositar els llibres o els comptes?

Espònsors i subvencions

Els Ajuntaments, les Diputacions, els Consells Comarcals, entre d’altres institucions, disposen de partides destinades a col·laborar al sosteniment econòmic de les associacions i clubs. 

Cal saber en quins casos es poden demanar, com tramitar-les o  com justificar-les. Nosaltres l’ajudarem

esponsors-subvencions

Espònsors i subvencions

esponsors-subvencions

Els Ajuntaments, les Diputacions, els Consells Comarcals, entre d’altres institucions, disposen de partides destinades a col·laborar al sosteniment econòmic de les associacions i clubs. 

Cal saber en quins casos es poden demanar, com tramitar-les o  com justificar-les. Nosaltres l’ajudarem

Demani una trucada gratuïta

Estarem encantats d’atendre’l.