Treballadors autònoms. Novetats 2019.

El proper exercici (2019), portarà millores pels treballadors autònoms i els emprenedors. 

Tot sembla indicar que 2019 arribarà carregat de novetats per als treballadors autònoms i els emprenedors, no tan sols en forma de noves prestacions, també quant a bonificacions i  altres aspectes de vital importància pel correcte desenvolupament de la seva vida professional i personal. 

Entre d’altres novetats…

Els autònoms tindran dret a cobrar l’atur i la prestació per accident de treball o malaltia professional des del primer dia de la baixa, a partir l’1 de gener de 2019, segons van acordar les grans associacions d’autònoms amb el Govern. Entre d’altres prestacions socials, els treballadors també es podran bonificar el 100% de la quota des del segon mes de baixa per malaltia o incapacitat temporal fins al moment de l’alta; tindran dret a accedir a la formació contínua i reciclatge professional; i les autònomes tindran més protecció davant la maternitat. Tot això, per 5,36 euros més al mes, és a dir, 64 euros més a l’any.

Com afecten aquestes mesures al treballador autònom?

Els autònoms veuran incrementades les seves quotes i les seves bases mínimes de cotització a canvi de millores en les prestacions socials descrites anteriorment. És per això que a partir de gener de 2019, la base mínima de cotització s’incrementarà un 1,25%, fins arribar als 944,35 euros al mes, 1.214 en cas d’autònoms societaris. D’altra banda, el tipus de cotització serà del 30%, és a dir, 283 euros mensuals, 5,36 euros per als treballadors autònoms, i 364,2 euros per als autònoms societaris, 6,7 euros més al mes.

Articles relacionats...

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018