Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Treballadors autònoms. Novetats 2019.

El proper exercici (2019), portarà millores pels treballadors autònoms i els emprenedors. 

Tot sembla indicar que 2019 arribarà carregat de novetats per als treballadors autònoms i els emprenedors, no tan sols en forma de noves prestacions, també quant a bonificacions i  altres aspectes de vital importància pel correcte desenvolupament de la seva vida professional i personal. 

Entre d’altres novetats…

Els autònoms tindran dret a cobrar l’atur i la prestació per accident de treball o malaltia professional des del primer dia de la baixa, a partir l’1 de gener de 2019, segons van acordar les grans associacions d’autònoms amb el Govern. Entre d’altres prestacions socials, els treballadors també es podran bonificar el 100% de la quota des del segon mes de baixa per malaltia o incapacitat temporal fins al moment de l’alta; tindran dret a accedir a la formació contínua i reciclatge professional; i les autònomes tindran més protecció davant la maternitat. Tot això, per 5,36 euros més al mes, és a dir, 64 euros més a l’any.

Com afecten aquestes mesures al treballador autònom?

Els autònoms veuran incrementades les seves quotes i les seves bases mínimes de cotització a canvi de millores en les prestacions socials descrites anteriorment. És per això que a partir de gener de 2019, la base mínima de cotització s’incrementarà un 1,25%, fins arribar als 944,35 euros al mes, 1.214 en cas d’autònoms societaris. D’altra banda, el tipus de cotització serà del 30%, és a dir, 283 euros mensuals, 5,36 euros per als treballadors autònoms, i 364,2 euros per als autònoms societaris, 6,7 euros més al mes.

Articles relacionats...

Autònoms i Emprenedors

Treballadors Autònoms (RETA)

Detall novetats 2019 treballadors autònoms. Durant l’any 2019, les quanties de les bases mínimes de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018