• +34 972 32 45 18
  • info@lekuonaassessors.com
  • Dilluns - Divendres: 9:00 - 17:00
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

TOTHOM OBLIGAT A FITXAR!! TAMBÉ ELS/LES TREBALLADORS/ES A JORNADA COMPLETA, DES DEL PROPER 13 DE MAIG.

TOTHOM OBLIGAT A FITXAR!! TAMBÉ ELS/LES TREBALLADORS/ES A JORNADA COMPLETA, DES DEL PROPER 13 DE MAIG

Infraccions.

No només l’Estatut de Treballadors pateix modificacions amb aquest Reial decret. La Llei Sobre infraccions i sancions d’ordre social també inclou ara entre els seus motius d’infracció el registre d’hores. En aquest sentit, l’apartat 5 de l’article 7 de l’esmentada llei recull que a més de la transgressió de les normes, límits legals o pactats en matèria de jornada, treball nocturn, hores extraordinàries, complementàries, descansos, vacances o permisos, també el registre de la jornada es considerarà una infracció greu.

Què significa aquest control per a les empreses?

Significa implementar, si no en tenen, un sistema de fitxatge d’entrada i sortida que agilitzi el registre d’hores dels empleats. Les organitzacions podran triar un sistema automàtic mitjançant empremta dactilar o accessos a través d’un pc, o bé algun sistema més rudimentari (rellotges analògics de fitxatges, etc.).

Així mateix, la nova normativa implica a més inculcar aquesta nova costum entre els empleats. Referent a això, l’ideal és fer entendre a l’equip que es tracta d’una mesura obligatòria que requereix de la col·laboració de tots i del seu compromís per complir i registrar les entrades i sortides.

Quan entra en vigor?

Aquesta nova mesura és aplicable als dos mesos de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, és a dir, a partir del proper 13 de maig de el 2019.

Què passa si les empreses no porten a terme el control de l’horari?

L’incompliment del registre de l’horari dels treballadors porta amb si multes econòmiques d’entre 626 i 6.250 euros per a la pròpia companyia, ja que està catalogat com a infracció greu.

Per a les empreses que fins ara no han registrat les entrades, sortides i incidències de la jornada laboral suposa un major esforç. Un esforç mental, econòmic i també de temps, ja que tan sols disposen de l’esmentat període de dos mesos per implementar el sistema.

Treballadors que no van a l’oficina

Evidentment, els teletreballadors tindran una forma de registrar el seu inici i final de la jornada diferent a la resta d’empleats que acudeix a l’oficina. Però no estaran exempts de complir amb aquesta mesura. El sistema ha d’estar adaptat a aquesta forma de treballar amb l’objectiu de conèixer quan aquest empleat comença la seva jornada i en quin moment la finalitza.

La tasca sembla senzilla, sobretot per a aquelles empreses que compten amb un horari fix i estable. En aquelles corporacions amb rotació o mobilitat aquest aspecte resulta més complicat i fins i tot comportarà una despesa econòmica més gran ja que els sistemes de control de jornada necessitaran més prestacions per cobrir totes les possibilitats de treball.

Articles relacionats...

Relacions Laborals

Tothom a fitxar!

Tots els treballadors hauran de tornar a fitxar quan comencin o acabin el seu torn de feina, independentment del seu horari de treball i de les hores que hi dediquin.

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018