TOTHOM OBLIGAT A FITXAR!! TAMBÉ ELS/LES TREBALLADORS/ES A JORNADA COMPLETA, DES DEL PROPER 13 DE MAIG.

TOTHOM OBLIGAT A FITXAR!! TAMBÉ ELS/LES TREBALLADORS/ES A JORNADA COMPLETA, DES DEL PROPER 13 DE MAIG

Infraccions.

No només l’Estatut de Treballadors pateix modificacions amb aquest Reial decret. La Llei Sobre infraccions i sancions d’ordre social també inclou ara entre els seus motius d’infracció el registre d’hores. En aquest sentit, l’apartat 5 de l’article 7 de l’esmentada llei recull que a més de la transgressió de les normes, límits legals o pactats en matèria de jornada, treball nocturn, hores extraordinàries, complementàries, descansos, vacances o permisos, també el registre de la jornada es considerarà una infracció greu.

Què significa aquest control per a les empreses?

Significa implementar, si no en tenen, un sistema de fitxatge d’entrada i sortida que agilitzi el registre d’hores dels empleats. Les organitzacions podran triar un sistema automàtic mitjançant empremta dactilar o accessos a través d’un pc, o bé algun sistema més rudimentari (rellotges analògics de fitxatges, etc.).

Així mateix, la nova normativa implica a més inculcar aquesta nova costum entre els empleats. Referent a això, l’ideal és fer entendre a l’equip que es tracta d’una mesura obligatòria que requereix de la col·laboració de tots i del seu compromís per complir i registrar les entrades i sortides.

Quan entra en vigor?

Aquesta nova mesura és aplicable als dos mesos de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, és a dir, a partir del proper 13 de maig de el 2019.

Què passa si les empreses no porten a terme el control de l’horari?

L’incompliment del registre de l’horari dels treballadors porta amb si multes econòmiques d’entre 626 i 6.250 euros per a la pròpia companyia, ja que està catalogat com a infracció greu.

Per a les empreses que fins ara no han registrat les entrades, sortides i incidències de la jornada laboral suposa un major esforç. Un esforç mental, econòmic i també de temps, ja que tan sols disposen de l’esmentat període de dos mesos per implementar el sistema.

Treballadors que no van a l’oficina

Evidentment, els teletreballadors tindran una forma de registrar el seu inici i final de la jornada diferent a la resta d’empleats que acudeix a l’oficina. Però no estaran exempts de complir amb aquesta mesura. El sistema ha d’estar adaptat a aquesta forma de treballar amb l’objectiu de conèixer quan aquest empleat comença la seva jornada i en quin moment la finalitza.

La tasca sembla senzilla, sobretot per a aquelles empreses que compten amb un horari fix i estable. En aquelles corporacions amb rotació o mobilitat aquest aspecte resulta més complicat i fins i tot comportarà una despesa econòmica més gran ja que els sistemes de control de jornada necessitaran més prestacions per cobrir totes les possibilitats de treball.

Articles relacionats...

Fiscal

PLANS DE PENSIONS

Avui i demà, darrers dies per fer aportacions a un pla de pensions amb l’actual fiscalitat. Des del dia 1 de gener es redueixen els avantatges pels plans de pensions

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018