Tothom a fitxar!

Tots els treballadors hauran de tornar a fitxar quan comencin o acabin el seu torn de feina, independentment del seu horari de treball i de les hores que hi dediquin.

Des del govern d’Espanya s’ha promogut la inclusió d’aquesta mesura en l’esborrany de la reforma laboral que ha enviat a sindicats i patronal. Cas que s’aprovi afectarà a tots els treballadors i per tant a tots els autònoms, PIMEs, microempreses… que tinguin personal assalariat. Cada empleat té dret a “conèixer la durada i la distribució de la seva jornada ordinària de treball, així com el seu horari de treball“. Aquesta mesura, d’arribar a tenir efecte, modificarà novament les relacions laborals entre empreses i treballadors.

Aquesta proposta, que ja venia inclosa en l’acord pressupostari que van signar al costat de Units Podem, planteja la modificació de tot un seguit d’articles de l’Estatut dels Treballadors, relacionats amb la regulació de la jornada laboral. Així mateix de la normativa laboral relacionada amb les sancions per incompliment.

Seran les empreses les responsables de registrar les jornades del treballadors: “Serà obligació de l’empresa registrar la jornada de cada treballador. Aquest registre de jornada serà diari i ha d’incloure l’horari concret d’entrada i sortida“, afirma el text proposat. A part, caldrà informar als treballadors -una vegada cada mes-, de les hores ordinàries i extraordinàries realitzades durant aquest període.

En general, l’àmbit sindical i el seu entorn aprova aquesta mesura, en considerar que el frau en relació a la jornada de treball és molt elevat.

Articles relacionats...

Relacions Laborals

Tothom a fitxar!

Tots els treballadors hauran de tornar a fitxar quan comencin o acabin el seu torn de feina, independentment del seu horari de treball i de les hores que hi dediquin.

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018