Serveis de Registre de Marca i Nom Comercial

Consultoria i gestió per autònoms i pimes Lekuona Assessors Gestoria a Sant Feliu de Guíxols.

Què és una Marca ? Què és un Nom Comercial? No confondre’ls amb la Denominació Social

La marca i el nom comercial són signes distintius que es protegeixen mitjançant títols atorgats per l’Estat i que confereixen al seu titular el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic, i impedir a d’altres la utilització a Espanya o a l’estranger dels signes distintius protegits o altres idèntics o similars aplicats a productes o serveis idèntics o semblants.

Serveis de Registre de Marca i Nom Comercial

Consultoria i gestió per autònoms i pimes Lekuona Assessors Gestoria a Sant Feliu de Guíxols.

Què és una Marca ? Què és un Nom Comercial? No confondre’ls amb la Denominació Social

La marca i el nom comercial són signes distintius que es protegeixen mitjançant títols atorgats per l’Estat i que confereixen al seu titular el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic, i impedir a d’altres la utilització a Espanya o a l’estranger dels signes distintius protegits o altres idèntics o similars aplicats a productes o serveis idèntics o semblants.

La Marca

La marca és un signe que permet als empresaris distingir els seus productes o serveis davant els productes o serveis dels competidors.

Les marques s’inscriuen a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

La Marca

La marca és un signe que permet als empresaris distingir els seus productes o serveis davant els productes o serveis dels competidors.

Les marques s’inscriuen a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

El nom Comercial

El nom comercial és el signe o denominació que identifica una empresa en el tràfic mercantil i que serveix per a identificar-la, individualitzar i distingir-la de les altres empreses que desenvolupen activitats idèntiques o similars.

El nom comercial no cal que coincideixi amb la denominació social i pot triar-se, per tant, un nom comercial diferent de la denominació social. Una mateixa persona física o jurídica pot tenir, si ho desitja, diversos noms comercials per identificar activitats empresarials pertanyents a diferents sectors del trànsit econòmic.

Així, un fabricant de pantalons registraria com a nom comercial el que utilitzi en les seves activitats empresarials de fabricant i que serveixi per diferenciar-lo d’altres empresaris. 

Els noms comercials s’inscriuen a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

El nom Comercial

El nom comercial és el signe o denominació que identifica una empresa en el tràfic mercantil i que serveix per a identificar-la, individualitzar i distingir-la de les altres empreses que desenvolupen activitats idèntiques o similars.

El nom comercial no cal que coincideixi amb la denominació social i pot triar-se, per tant, un nom comercial diferent de la denominació social. Una mateixa persona física o jurídica pot tenir, si ho desitja, diversos noms comercials per identificar activitats empresarials pertanyents a diferents sectors del trànsit econòmic.

Així, un fabricant de pantalons registraria com a nom comercial el que utilitzi en les seves activitats empresarials de fabricant i que serveixi per diferenciar-lo d’altres empresaris.

Els noms comercials s’inscriuen a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Denominació Social

La denominació social és el nom que identifica una persona jurídica en el trànsit mercantil com a subjecte de relacions jurídiques i, per tant, susceptible de drets i obligacions.

La seva denominació social és la que s’ha d’emprar, per exemple, per signar contractes o donar d’alta a treballadors en la seguretat social. El signe o nom amb què es comercialitzi el producte (per exemple uns pantalons) serà la marca del producte. Tots aquests signes poden ser, a elecció de l’empresari, iguals o diferents, segons la seva conveniència.

Les denominacions socials s’inscriuen en el Registre Mercantil Central.

Denominació Social

La denominació social és el nom que identifica una persona jurídica en el trànsit mercantil com a subjecte de relacions jurídiques i, per tant, susceptible de drets i obligacions.

La seva denominació social és la que s’ha d’emprar, per exemple, per signar contractes o donar d’alta a treballadors en la seguretat social. El signe o nom amb què es comercialitzi el producte (per exemple uns pantalons) serà la marca del producte. Tots aquests signes poden ser, a elecció de l’empresari, iguals o diferents, segons la seva conveniència.

Les denominacions socials s’inscriuen en el Registre Mercantil Central.

Diferències entre Marca i Nom Comercial

En què es diferencia una Marca i un nom comercial?, Quins avantatges ofereix una marca enfront d’un nom comercial?

La marca és un signe que serveix per distingir productes o serveis en el mercat.

El nom comercial no representa un producte o servei i serveix per identificar una empresa en el trànsit mercantil i diferenciar-la de la resta d’empreses del mateix o diferent sector.

Diferències entre Marca i Nom Comercial

En què es diferencia una Marca i un nom comercial?, Quins avantatges ofereix una marca enfront d’un nom comercial?

La marca és un signe que serveix per distingir productes o serveis en el mercat.

El nom comercial no representa un producte o servei i serveix per identificar una empresa en el trànsit mercantil i diferenciar-la de la resta d’empreses del mateix o diferent sector.

Règim i Tràmits

El règim i tràmits per a la protecció les marques i els noms comercials és molt similar però hi ha diverses peculiaritats del nom comercial:

1. Cada empresa només pot registrar un nom comercial, ja que aquest identifica l’empresa.

2. El nom comercial només pot transmetre amb la totalitat de l’empresa (no cal ja que la seva cessió ni llicència independent de la transmissió de l’empresa).

Per tot això es pot indicar que la marca és el signe distintiu per excel·lència i pot estendre internacionalment per procediments establerts i, així, hi ha la marca comunitària però no el nom comercial comunitari, que només podria protegir país per país i d’acord amb les normes nacionals de cada Estat.

 

Règim i Tràmits

El règim i tràmits per a la protecció les marques i els noms comercials és molt similar però hi ha diverses peculiaritats del nom comercial:

1. Cada empresa només pot registrar un nom comercial, ja que aquest identifica l’empresa.

2. El nom comercial només pot transmetre amb la totalitat de l’empresa (no cal ja que la seva cessió ni llicència independent de la transmissió de l’empresa).

Per tot això es pot indicar que la marca és el signe distintiu per excel·lència i pot estendre internacionalment per procediments establerts i, així, hi ha la marca comunitària però no el nom comercial comunitari, que només podria protegir país per país i d’acord amb les normes nacionals de cada Estat.

Demani una trucada gratuïta

Estarem encantats d’atendre’l.