PLANS DE PENSIONS

Avui i demà, darrers dies per fer aportacions a un pla de pensions amb l’actual fiscalitat. Des del dia 1 de gener es redueixen els avantatges pels plans de pensions individuals.

A partir de l’1 de gener del 2021 entren en vigor canvis fiscals que afecten el règim de desgravacions dels plans de pensions. Es preveu que les mesures del govern espanyol afavoreixin els plans de pensions col·lectius, pactats per ara amb grans empreses i l’administració pública, a costa d’un empitjorament del règim tributari dels plans de pensions individuals.

Fins ara, es podien aportar 8.000 euros l’any a un pla de pensions i desgravar-ho a la declaració de la renda, en concret, de la base imposable de l’IRPF. La mesura suposava un gran estalvi per als contribuents d’ingressos alts, que podia arribar a superar els 3.600 euros anuals.

El 2021, el màxim de 8.000 euros que dona dret a desgravació en la declaració de la renda es redueix dràsticament a 2.000 euros. A canvi, el límit per aportar a un pla individual i un d’empresa, en conjunt, puja fins als 10.000 euros anuals. Això suposa que qui vulgui obtenir el benefici fiscal màxim l’any que ve hauria d’aportar 2.000 euros al pla privat i 8.000 al pla d’empresa.

Font: CCMA (https://www.ccma.cat/324/els-plans-de-pensions-individuals-desgravaran-menys-i-safavoriran-els-dempresa/noticia/3068689/)

Articles relacionats...

Famílies

Novetats lloguer.

El Govern de Pedro Sánchez,  va aprovar el dia 14 de desembre de l’any passat (efectiu des del 18-12-2018) el RDL 21/2018, en el que es prenen mesures de reforma sobre

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018