Perquè a alguns treballadors autònoms els ha baixat la quota de la cotització a la S. Social?

A què es deu aquesta reducció de la quota?

El quid de la qüestió rau en l’obligació d’incorporar noves cobertures a la cotització de l’autònom des l’1 de gener de 2019 i el tipus únic aplicable a aquest any per tenir dret a les mateixes. Vegem-ho amb més deteniment:
Abans de l’entrada en vigor del Reial Decret llei 28/2018, les contingències professionals, el cessament d’activitat i la formació professional eren millores voluntàries en la cotització de l’autònom. Segons aportava UATAE, el 2018 el 20% dels autònoms tenia incloses les cobertures per accident de treball i malaltia laboral i són precisament aquests autònoms, que van decidir voluntàriament pagar una mica més, els que han vist reduïda la seva primera quota de 2019; mentre, que el 80% restant ha pagat més per complir amb la recent obligació de cotitzar per contingències professionals.
El motiu de la reducció de la quota per aquest 20% resideix principalment en el nou tipus aplicable en 2019. Si bé el tipus aplicable en 2018 per cotitzar per contingències professionals era 2,5% (afegit al CNAE), el 2019 aquest tipus ha baixat fins al 0,9%. Per tant, els qui no paguessin per cotitzar per contingències professionals han vist encarida la seva quota i els que ja les tenien incloses l’han vist reduïda.
Tot i que hem parlat de contingències professionals, aquesta explicació s’estén a la resta de les cobertures que abans eren voluntàries i ara obligatòries, com és el cas de cessament d’activitat (amb certes excepcions). En definitiva, els que abans van optar per pagar un pessic més ara es veuen compensats per la regularització del nou tipus general, 30%.

Articles relacionats...

Fiscal

PLANS DE PENSIONS

Avui i demà, darrers dies per fer aportacions a un pla de pensions amb l’actual fiscalitat. Des del dia 1 de gener es redueixen els avantatges pels plans de pensions

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018