Novetats Renda 2018 (02/04/19 a l’ 1/07/19).

Novetats en assessoria

Des de Lekuona Assessors, assessoria laboral i fiscal de Sant Feliu de Guíxols us informem sobre les últimes novetats publicades sobre la Renda 2018. Com cada any la declaració de la Renda introdueix novetats que canvien lleugerament l’exercici fiscal i que afecten aquells que estan obligats a declarar.

Novetats Renda 2018

 1. Els ingressos corresponents a les prestacions de maternitat i paternitat cobrats en 2018 estan exempts del pagament d’IRPF.
 2. La deducció per maternitat s’incrementa en 1.000 euros anuals -adicionales als 1.200 euros anuals que ja estaven en vigor- quan el contribuent sufragui despeses de custòdia en llar d’infants o centres d’educació infantil autoritzats.
 3. Els contribuents amb rendiments del treball procedents de dos pagadors inferiors a 12.643 euros no estan obligats a declarar. Tot i que el nou llindar és de 14.000 euros anuals, en l’exercici 2018 només s’aplica des del 5 de juliol, per la qual cosa queda en 12.643 euros. No obstant això, aquests contribuents hauran de presentar declaració si volen rebre una eventual devolució.
 4. El llindar per als que cobrin les seves retribucions del treball d’un sol pagador es manté en 22.000 euros anuals.
 5. Els contribuents amb rendes inferiors a 16.825 euros es beneficiaran d’una reducció de la seva quota. Segons els Pressupostos de 2018, aquesta reducció ascendeix a 5.565 euros anuals per als que ingressen menys de 13.115 euros i una quantitat proporcional a aquesta xifra per als que guanyen entre 13.115 i 16.825 euros, si bé en aquest exercici la reducció només té efecte a partir del 5 de juliol de 2018, per la qual cosa la quantitat final es veurà reduïda en funció d’una sèrie d’ajustaments.
 6. Els contribuents que inverteixin en empreses de nova creació podran deduir-se un 30% dels imports, amb una base màxima de deducció de 60.000 euros (fins ara era el 20% de l’import amb una base de 50.000 euros).
 7. Les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla gaudeixen d’una deducció del 60% (fins ara era del 50%).
 8. S’incrementa la deducció per família nombrosa. L’augment és de 600 euros anuals (50 euros al mes) per cada fill a partir del quart per a la categoria general o del sisè per a la categoria especial, però en l’exercici 2018 només s’aplica d’agost a desembre, amb el que la deducció màxima serà de 250 euros.
 9. S’estableix una deducció per cònjuge amb discapacitat a càrrec. Els Pressupostos estableixen una deducció de 1.200 euros anuals (100 euros al mes), que el 2018 només s’aplicarà en els mesos d’agost a desembre, amb el que la deducció màxima serà de 500 euros.
 10. S’estableix una deducció per als contribuents que tinguin a la resta de la unitat familiar en un altre Estat de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, de manera que la quota s’equipari a la que tindrien si tots residissin a Espanya.
 11. Desapareix la possibilitat de sol·licitar la ‘predeclaració’ de la renda en paper, tot i que el contribuent podrà imprimir la vista prèvia del seu esborrany si vol comprovar-ho en paper.

Articles relacionats...

Fiscal

PLANS DE PENSIONS

Avui i demà, darrers dies per fer aportacions a un pla de pensions amb l’actual fiscalitat. Des del dia 1 de gener es redueixen els avantatges pels plans de pensions

Llegir més »
Autònoms i Emprenedors

TARIFA PLANA PER AUTÒNOMS SOCIETARIS

L’autònom societari té el dret a pagar la tarifa planadels autònoms.Davant la recent doctrina jurisprudencial, la Tresoreria General de laSeguretat Social (TGSS) ha hagut de modificar el criteri que tenia

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018