Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Novetats “PATERNITAT” 2020. Treballadors Autònoms

Al gener entra en vigor la segona ampliació del permís de paternitat aprovada en el segon trimestre d’aquest mateix any. Pel que, de les actuals 8 setmanes de descans, aquells que us convertiu en pare a partir del primer dia del 2020 gaudireu de 12 setmanes de permís de paternitat.

La finalitat d’aquesta ampliació progressiva dels dies de descans és arribar a gener de 2021 equiparant les prestacions de pare i mare, de manera que tots dos pugueu gaudir de 16 setmanes ininterrompudes de permís.

Una mesura que també està disponible per a aquells que us convertiu en pare via adopció o acolliment.

Requisits per gaudir del permís de paternitat 2020:

  1. Estar donat d’alta a la Seguretat Social i al corrent de pagaments.
  2. Notificar el naixement (adopció o acolliment) en els 15 primers dies de vida de l’infant en una oficina de la Seguretat Social o, de manera telemàtica per Internet a la seva pròpia web.
  3. Has d’haver cotitzat un mínim de 180 dies durant els 7 anys anteriors al moment en què sol·licitis la baixa o, 360 al llarg de tota la teva vida laboral.
  4. Per a notificar el naixement necessitaràs el DNI, l’informe mèdic de el part, el llibre de família o la certificació de la inscripció en el Registre Civil de el nadó.
  5. També emplenar el model corresponent de la Seguretat Social, el document de situació d’activitat en el qual quedarà constatant que ets autònom i el número de compte en el qual s’ha de fer l’ingrés.

En cas de parlar d’adopció, o acolliment, hauràs de presentar la resolució judicial que l’acrediti.

Com cobraràs i com gaudiràs del permís de paternitat 2020:
Recorda que es tracta d’una mesura que pretén afavorir la conciliació familiar pal·liant la manca de guany en els primers dies de el nou fill mentre pare i mare estan a la seva cura.

Per això cobraràs una prestació equivalent a el 100% de la base reguladora establerta per a la prestació per incapacitat temporal. El que vindria a correspondre amb la teva base de cotització.

I alerta! perquè això també és novetat, canvia la forma en què has de gaudir d’aquest permís de paternitat. De les 12 setmanes que tens de baixa estaràs obligat a agafar de descans les 4 immediatament següents a l’naixement del fill i a jornada completa.

A Lekuona Assessors, quedem a la teva disposició per qualsevol aclariment.

Articles relacionats...

Famílies

Novetats lloguer.

El Govern de Pedro Sánchez,  va aprovar el dia 14 de desembre de l’any passat (efectiu des del 18-12-2018) el RDL 21/2018, en el que es prenen mesures de reforma sobre

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018