Novetats destacables en matèria laboral per treballadors autònoms (o no).

Augment de l’SMI
Si 2019 ha estat l’any en què el Salari Mínim Interprofessional (SMI) ha passat dels 735,90 euros de 2018 als 900 euros, el 2020 també s’espera increment de l’SMI fins a arribar als 1.000 euros. Aquesta pujada s’emmarca en l’increment progressiu de l’SMI previst pel Govern fins als 1.200 euros a la fi de la propera legislatura en 2023.

Fals autònom
La Inspecció de Treball seguirà posant el focus en els falsos autònoms en el si de les empreses. Recordem que l’any passat es creava una nova multa per aquesta infracció considerada greu que comporta una sanció entre 3.126 euros i 10.000 euros per a l’ocupador.

Canvi de denominació de la prestació de maternitat i paternitat
Les prestacions de maternitat i paternitat passen a ser regulades de forma conjunta sota la denominació de prestació per naixement i cura de menor previstes en els articles 177-182 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS).

Permís de paternitat
Al gener de 2020 entra en vigor la segona ampliació del permís de paternitat aprovada en el segon trimestre d’aquest 2019 que acomiadem, passant la durada del permís de les actuals vuit setmanes de descans a 12 setmanes.

Nova prestació de corresponsabilitat en la cura de al lactant
Des de la publicació de el Reial decret llei 6/2019, 1 de març, els treballadors per compte propi o aliè en els supòsits de naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment tenen dret a una hora d’absència de la feina, que podran dividir en dues fraccions, per a la cura de al lactant fins que aquest compleixi nou mesos.

Aquesta prestació no té especial incidència sobre els treballadors per compte propi, però si per aquells que tinguin treballadors contractats.

Jornada a la carta
Els autònoms amb treballadors a càrrec també han d’estar a el dia amb el concepte jurídic de jornada a la carta, un dret adquirit pels treballadors per conciliar la vida laboral i familiar de tres manera diferents: Adaptació de la durada de la jornada tal com es contempla en l’article 37.6 de l’Estatut dels Treballadors.
Distribució i ordenació de la jornada laboral mitjançant mecanismes com el canvi de torn o una major flexibilitat d’horari d’entrada i sortida

Articles relacionats...

Autònoms i Emprenedors

Cal ser previsor!!

Iniciem ja la recta final d’aquest 2019, en poques setmanes l’acomiadarem. Per davant, dates nadalenques! Festes que no han de fer-te ignorar els terminis per als tràmits dels autònoms al

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018