Gestoria a Sant Feliu de Guíxols

Lekuona Assessors és una  gestoria a Sant Feliu de Guíxols fundada l’any 1985. El seu objectiu és donar resposta als seus clients en els diferents àmbits de l’assessoria i la gestió. 

Per fer-ho, Lekuona Assessors ofereix serveis integrals de gestoria a Sant Feliu de Guíxols en tres àrees bàsiques de servei: assessoria laboral, assessoria fiscal i assessoria comptable. Així doncs, l’assessorament i consultoria integra l’àmbit personal, familiar i també empresarial i laboral.

La gestoria treballa sempre des de la qualitat i el rigor. D’aquesta manera pot oferir un servei de gestió complet i eficaç amb una visió global per una banda i confidencialitat i professionalitat per l’altra. Lekuona Assessors compte amb un ampli ventall de professionals que treballen a la gestoria i ofereixen una solució de proximitat als seus clients.

Serveis de gestoria a Sant Feliu de Guíxols:

Consultoria i gestió per autònoms i pimes Lekuona Assessors Gestoria a Sant Feliu de Guíxols.

Assessoria Laboral

Els serveis d’assessoria laboral que ofereix Lekuona Assessors van adreçats a donar solució a l’activitat empresarial d’emprenedors i autònoms.

Per fer-ho, la gestoria a Sant Feliu de Guíxols ofereix assessoria laboral en temes com: la fiscalitat i tributació, les relacions laborals, gestió comptable i altres serveis complementaris pels empresaris. 

Creiem que és vital donar importància a l’assessoria laboral, ja que es requereix una visió global de l’activitat professional. 

Assessoria Laboral

Consultoria i gestió per autònoms i pimes Lekuona Assessors Gestoria a Sant Feliu de Guíxols.

Els serveis d’assessoria laboral que ofereix Lekuona Assessors van adreçats a donar solució a l’activitat empresarial d’emprenedors i autònoms.

La gestoria ofereix assessoria laboral en fiscalitat i tributació, en relacions laborals, gestió comptable i altres serveis complementaris als empresaris. 

Creiem que és vital donar importància a l’assessoria laboral, ja que es requereix una visió global de l’activitat professional. 

Assessoria Fiscal

Lekuona Assessors ofereix serveis d’assessoria fiscal per donar solucions en matèria fiscal. L’objectiu és ajudar a particulars, autònoms, emprenedors, microempreses o pimes.

Pel que fa als serveis en assessoria fiscal es tracten diversos temes. Per exemple la declaració de la Renda, liquidacions, impostos, etc.

Assessoria fiscal per a autònoms, emprenedors, pimes i microempreses a Sant Feliu de Guíxols Girona

Relacions laborals

Assessoria fiscal per a autònoms, emprenedors, pimes i microempreses a Sant Feliu de Guíxols Girona

Lekuona Assessors ofereix serveis d’assessoria fiscal per donar solucions en matèria fiscal. L’objectiu és ajudar a particulars, autònoms, emprenedors, microempreses o pimes.

Pel que fa als serveis de gestoria fiscal que ofereix es tracten diversos temes. Per exemple la declaració de la Renda, liquidacions, impostos, etc.

Lekuona Assessors Gestoria Sant Feliu de Guíxols consultoria legal

Assessoria comptable

Una altra de les àrees de treball de la gestoria Lekuona Assessors és l’assessoria comptable.

Des de la gestoria creiem que la comptabilitat ha de permetre conèixer l’estat real d’una activitat econòmica en qualsevol moment.

Per aquesta raó l’assessoria comptable se centra a interpretar balanços de situació, analitzar variables i fluxos i determinar la viabilitat. La nostra finalitat és donar resposta al client sobre l’estat real de la comptabilitat.

Gestió Comptable

Lekuona Assessors Gestoria Sant Feliu de Guíxols consultoria legal

Una altra de les àrees de treball de la gestoria és l’assessoria comptable.

Des de la gestoria creiem que la comptabilitat ha de permetre conèixer l’estat real d’una activitat econòmica, en qualsevol moment.

Per aquesta raó l’assessoria comptable se centra a interpretar balanços de situació, analitzar variables i fluxos i determinar la viabilitat. La nostra finalitat és donar resposta al client sobre l’estat real de la comptabilitat.

Consultoria Online

Finalment, Lekuona Assessors  també ofereix un servei de consultoria online.

Amb aquest servei es vol donar resposta professional a través del món online. D’aquesta manera es prioritza una resposta online ràpida, confidencial i segura als nostres clients. 

Així doncs podeu contactar amb Lekuona Assessors a través del correu electrònic, whatsapp o per telèfon. 

Consultoria Online

Finalment, Lekuona Assessors també ofereix un servei de consultoria online.

Amb aquest servei es vol donar resposta professional a través del món online. D’aquesta manera es prioritza donar una resposta online ràpida, confidencial i segura als nostres clients. 

Així doncs podeu contactar amb Lekuona Assessors a través del correu electrònic, whatsapp o per telèfon.

Demani una trucada gratuïta

Estarem encantats d’atendre’l.