• +34 972 32 45 18
  • info@lekuonaassessors.com
  • Dilluns - Divendres: 9:00 - 17:00
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

És treballador autònom i treballa des de casa?

Abans que acabi l’any, no oblidi calcular quines despeses de casa es pot descomptar de la seva activitat econòmica, aplicar-les suposarà un estalvi fiscal irrenunciable.

Despeses derivades de la titularitat de la habitatge.- Amortitzacions, Impost sobre Béns Immobles (IBI), comunitat de propietaris, etc., són deduïbles en proporció a la part de l’habitatge afectat al desenvolupament de l’activitat i, al seu percentatge de titularitat en l’immoble.

Subministres.– Aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, etc., s’han d’imputar a l’activitat en proporció a la part d’aquestes despeses que quedi acreditat que està correlacionada amb els ingressos de l’activitat, que davant la dificultat per a ser determinada es s’estableix en un percentatge fix del 30% aplicable a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.

 

Articles relacionats...

Famílies

Novetats lloguer.

El Govern de Pedro Sánchez,  va aprovar el dia 14 de desembre de l’any passat (efectiu des del 18-12-2018) el RDL 21/2018, en el que es prenen mesures de reforma sobre

Llegir més »
Relacions Laborals

Tothom a fitxar!

Tots els treballadors hauran de tornar a fitxar quan comencin o acabin el seu torn de feina, independentment del seu horari de treball i de les hores que hi dediquin.

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018