Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Declaració dels rendiments de pisos turístics.

Qui està obligat a presentar el model 179?

Aquesta nova declaració pren forma en l’Ordre HFP / 544/2018, de 24 de maig que ve a especificar qui està obligat a la presentació del model 179, en forma i termini.
La segona pregunta que probablement se’t ve al cap és: ¿he de presentar el model 179 si llogo el meu pis a la platja durant l’estiu? La resposta és NO. Com ja hem avançat tenen obligació de presentar aquest model 179 el pròxim gener aquelles empreses o persones que mitjancen entre l’amo de l’habitatge que s’ofereix i el llogater, és a dir, entre l’arrendador i l’arrendatari.
Aquest nou model està dirigit als protagonistes de plataformes col·laboratives com Airbn o Wundu i deixa fora d’aquesta nova obligació fiscal als allotjaments turístics que ja compten amb la seva pròpia normativa.
Però compte, no et confiïs, llogar el teu habitatge de vacances no t’obliga a presentar el model 179 però sí a declarar els ingressos percebuts per la seva arrendament en la teva Declaració de la Renda que compta amb criteris diferents segons autonomia.

Articles relacionats...

Autònoms i Emprenedors

Ajuts sector turístic. Subvencions.

Línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. RESUM Bases: ORDEN EMC/39/2020 (DOGC 15-04-2020) Convocatòria: RSL EMC/843/2020

Llegir més »
Autònoms i Emprenedors

Treballadors Autònoms (RETA)

Detall novetats 2019 treballadors autònoms. Durant l’any 2019, les quanties de les bases mínimes de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Open chat