• +34 972 32 45 18
  • info@lekuonaassessors.com
  • Dilluns - Divendres: 9:00 - 17:00

Declaració dels rendiments de pisos turístics.

Qui està obligat a presentar el model 179?

Aquesta nova declaració pren forma en l’Ordre HFP / 544/2018, de 24 de maig que ve a especificar qui està obligat a la presentació del model 179, en forma i termini.
La segona pregunta que probablement se’t ve al cap és: ¿he de presentar el model 179 si llogo el meu pis a la platja durant l’estiu? La resposta és NO. Com ja hem avançat tenen obligació de presentar aquest model 179 el pròxim gener aquelles empreses o persones que mitjancen entre l’amo de l’habitatge que s’ofereix i el llogater, és a dir, entre l’arrendador i l’arrendatari.
Aquest nou model està dirigit als protagonistes de plataformes col·laboratives com Airbn o Wundu i deixa fora d’aquesta nova obligació fiscal als allotjaments turístics que ja compten amb la seva pròpia normativa.
Però compte, no et confiïs, llogar el teu habitatge de vacances no t’obliga a presentar el model 179 però sí a declarar els ingressos percebuts per la seva arrendament en la teva Declaració de la Renda que compta amb criteris diferents segons autonomia.

Articles relacionats...

Relacions Laborals

Tothom a fitxar!

Tots els treballadors hauran de tornar a fitxar quan comencin o acabin el seu torn de feina, independentment del seu horari de treball i de les hores que hi dediquin.

Llegir més »
Famílies

Novetats lloguer.

El Govern de Pedro Sánchez,  va aprovar el dia 14 de desembre de l’any passat (efectiu des del 18-12-2018) el RDL 21/2018, en el que es prenen mesures de reforma sobre

Llegir més »
Autònoms i Emprenedors

Treballadors Autònoms (RETA)

Detall novetats 2019 treballadors autònoms. Durant l’any 2019, les quanties de les bases mínimes de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018