Com queda la “TARIFA PLANA” per treballadors autònoms al 2019?

Tarifa Plana 2019

Els treballadors per compte propi que causin alta inicial o que no haguessin estat donats d’alta en els dos anys anteriors (tres si ja s’ha estat beneficiari) podran gaudir d’una bonificació en la seva cotització a la Seguretat Social que s’estendrà en el temps fins 24 mesos.
Parlem de la famosa Tarifa Plana.
Una mesura que porta activa des de l’any 2013, amb diferents formats, i sota la que més de 1.400.000 autònoms s’han donat d’alta al RETA durant aquest temps.
La nova tarifa plana 2019 queda de la manera:
0-12 mesos:
Si tries la base mínima de cotització pagaràs 60 euros per cobrir les contingències comunes i professionals (no estan inclosos ni el cessament, ni la formació professional).
Si tries una base més elevada, s’aplica una reducció del 80% a la quota.
12-18 mesos: s’aplica una reducció del 50% a la quota. Si has triat la base mínima es quedarà a 141,65 € / mes.
18-24 mesos: s’aplica una reducció del 30% a la quota. Si has triat la base mínima es quedarà a 198,31 € / mes.
A més, has de tenir en compte que, si ets dona menor de 35 anys o home menor de 30, encara gaudiràs de 12 mesos més de bonificació.
Pel que del mes 24 al 36 seguiràs aplicant el 30% de bonificació. És a dir, tindràs un any més pagant els 198,31 € mensuals.

Ja tenia Tarifa Plana en 2018 com segueix?

¿I què passa amb aquells autònoms que a 31 de desembre de 2018 estàveu gaudint ja de la tarifa plana? Doncs que a partir d’aquest mes veureu com la vostra quota augmenta ja que us veureu obligats a cotitzar si o si per contingències professionals, no així per cessament d’activitat ni formació professional.
Per tant, el dia 31 de gener pagareu també una quota mensual de 60 euros, dels quals 51,50 euros corresponen a les contingències comunes i 8,50 euros a les contingències professionals.
Però si ja pagaves de manera voluntària pel cessament d’activitat, seguiràs fent-ho i estaràs obligat també a la formació professional.

Tarifa Plana 2019: casos particulars

1. Municipis de menys de 5.000 habitants
Si estàs empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons dades oficials en el moment en què us causar l’alta en el RETA, pots beneficiar-te d’una Tarifa plana especial.
Com en el cas anterior, és per a altes inicials o si no has estat donat d’alta en els 2 anys anteriors (3 si ja vas ser bonificat amb anterioritat), però obtindràs més avantatges.
Podràs gaudir d’una quota de 60 € mensuals, si et decideixes per la base mínima de cotització, o d’una reducció del 80%, si et decantes per una base major, durant no 12, sinó 24 mesos.
A més, persones amb discapacitat i / o víctimes de violència de gènere o terrorisme després de gaudir els 12 primers mesos del pagament de 60 € tindran 36 mesos més, fins a completar els 48 mesos en total, bonificats al 50%. Pagaran 141,65 € mensuals.

2. Persones amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% i víctimes de violència de gènere o terrorisme
Per a altes inicials i aquells que no hagin estat donats d’alta en els 2 anys anteriors (3, si ja vas ser bonificat amb anterioritat) que compleixin amb algun dels requisits de l’enunciat estaran bonificats 12 mesos a 60 euros (si es decanten per la base mínima, si no al 80%) i 36 mesos més (fins a 48 en total) al 50%, de manera que pagaran 141,65 € al mes.

3. Mares que es reincorporen a l’activitat
Les mares que es reincorporen a la seva activitat laboral després d’haver gaudit de la prestació de maternitat, tenen dos anys per tornar a beneficiar-se d’una mena de Tarifa Plana durant 12 mesos.
Una mesura que és d’aplicació per a dones adoptants i guarda amb fins d’adopció, acolliment i tutela.
Durant el període d’1 any pagaran una quota especial de 60 euros mensuals o el 80% de la mateixa en cas d’escollir una base superior a la mínima.
I alerta! per tenir dret a la bonificació per reinici després de la maternitat, cal que es produeixi el cessament efectiu en l’activitat, és a dir, baixa en activitat econòmica i baixa en autònoms. Per tant, a Hisenda i a Seguretat Social.

 

Articles relacionats...

Relacions Laborals

Tothom a fitxar!

Tots els treballadors hauran de tornar a fitxar quan comencin o acabin el seu torn de feina, independentment del seu horari de treball i de les hores que hi dediquin.

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018