PLANS DE PENSIONS

Avui i demà, darrers dies per fer aportacions a un pla de pensions amb l’actual fiscalitat. Des del dia 1 de gener es redueixen els avantatges pels plans de pensions individuals. A partir de l’1 de gener del 2021 entren en vigor canvis fiscals que afecten el règim de desgravacions dels plans de pensions. Es preveu

Llegir Més »

Treballadors Autònoms. Novetats fiscals destacables per 2020.

Canvis en els llibres comptables de l’autònom. En els llibres de registre d’IRPF, tant de vendes i ingressos com de compres i despeses, els autònoms en estimació directa simplificada (s’exclou als autònoms que portin la seva comptabilitat d’acord amb el Codi de Comerç) han d’afegir el número d’identificació fiscal ( NIF) de la contrapart davant

Llegir Més »

Transcendència tributària (IRPF) de la retirada de diners en efectiu de compte bancari i la seva ocupació en la realització de pagaments.

CONSULTA: una persona va retirar diners en efectiu del compte bancari per dipositar-los en el seu domicili, realitzant pagaments en efectiu amb càrrec a aquests diners. QÜESTIÓ PLANTEJADA: Es consulta el tractament fiscal, per l’IRPF, de la retirada i de l’ocupació d’aquests diners en la realització de pagaments. RESPOSTA: La retirada de diners en efectiu d’un

Llegir Més »

Declaració dels rendiments de pisos turístics.

Qui està obligat a presentar el model 179? Aquesta nova declaració pren forma en l’Ordre HFP / 544/2018, de 24 de maig que ve a especificar qui està obligat a la presentació del model 179, en forma i termini. La segona pregunta que probablement se’t ve al cap és: ¿he de presentar el model 179

Llegir Més »

És treballador autònom i treballa des de casa?

Abans que acabi l’any, no oblidi calcular quines despeses de casa es pot descomptar de la seva activitat econòmica, aplicar-les suposarà un estalvi fiscal irrenunciable. Despeses derivades de la titularitat de la habitatge.- Amortitzacions, Impost sobre Béns Immobles (IBI), comunitat de propietaris, etc., són deduïbles en proporció a la part de l’habitatge afectat al desenvolupament

Llegir Més »