Comunitats de Propietaris i Administradors de Finques davant el RGPD.

Es fa imprescindible disposar d’un Coordinador de Protecció de Dades. Les comunitats són responsables dels seus tractaments (propietaris, professionals, industrials, treballadors …) i, en cas de tenir un administrador de finques , aquest actuarà com a encarregat, havent de disposar del corresponent contracte com a responsable del tractament. No tenir al dia la implantació de l’RGPD i altres normatives relacionades, comporta responsabilitat legal

Llegir Més »