AUTÒNOMS AMB MÉS D’UNA ACTIVITAT. Quines afectacions han de tenir presents?

Sense afectació en Seguretat Social
Pots desenvolupar totes les activitats econòmiques vulguis que Seguretat Social no va a posar-te ni un “però«, tampoc va a afectar a la teva cotització i l’alta en el Règim d’Autònoms (RETA) ha de ser única.

Fins l’1 de gener de 2019 el tipus d’activitat marcava l’obligació de cotitzar per contingències professionals però l’entrada en vigor de el Reial Decret Llei 28/2018 va fer extensible aquesta obligació a tots els treballadors de l’RETA.

On sí trobaràs diferències notables entre desenvolupar una sola activitat econòmica per compte propi o diverses serà en el teu fiscalitat; des del moment en què et dones d’alta a Hisenda fins quan trobes a caminar amb la presentació dels teus impostos. Aquestes són les qüestions que has de tenir en compte si vas a ser autònom amb més d’una activitat econòmica:

La fiscalitat de l’autònom amb diverses activitats
A l’hora de donar-te d’alta com a autònom en el cens d’empresaris, professionals i retenidors a través del model 036 o de el model 037 has de triar el teu epígraf d’activitat econòmica (IAE). L’elecció de l’epígraf determina:

Si la teva activitat és empresarial o professional. Si vas a realitzar una activitat professional has d’aplicar retenció a les factures. El tipus general és de l’15% però si ets nou autònom el tipus es redueix a un 7% durant l’any d’alta i els dos següents.
El règim de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA): general, simplificat o de recàrrec d’equivalència (obligatori per als comerciants minoristes).
El règim de tributació de l’Impost de la Renda sobre Persones Físiques (IRPF) que pot ser d’estimació objectiva (mòduls) o estimació directa.
Si se’t escapen tots aquests detalls i vols assegurar l’alta com a autònom posa’t en contacte amb l’assessoria en línia de Infoautónomos.

Sempre que puguis tria un únic epígraf d’activitat
El més recomanable és optar per un únic epígraf d’activitat per simplificar les teves obligacions fiscals; tria el que més s’adapti a l’activitat que vas a desenvolupar; però això no sempre és possible. Per exemple, posem que fabriques articles de bijuteria per comercialitzar-los. En aquest cas hauràs de donar-te d’alta en dos epígrafs d’activitat, com a productora o productor i com a comerciant minorista.

Si ets autònom amb diverses activitats procura que tributin el mateix règim fiscal
Si et veus en l’obligació d’optar per diversos epígrafs d’activitat tracta que tots dos tributin pel mateix règim de l’Impost de la Renda sobre Persones Físiques (IRPF) i de l’Impost de Valor Afegit (IVA).

Comptabilitat diferenciada
A nivell comptable, has de portar la gestió d’ingressos i despeses de forma separada per cadascuna de les activitats. Aquesta diferenciació s’estableix en la declaració de la Renda; en ella hauràs d’imputar els teus ingressos i despeses detallant cadascun dels epígrafs d’activitat.

Font: Infoautònomos

Articles relacionats...

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018