Patinents elèctrics. Probable nova regulació.

Claus de la proposta de llei que molt probablement serà vigent al 2019. – Prohibició de que els patinets elèctrics circulin per la vorera. – Prohibició d’utilitzar auriculars mentre es condueix un patinet. – Limitació de la velocitat a 25 km / h. – Possibilitat que els seus usuaris puguin ser sotmesos a test d’alcoholèmia

Llegir Més »

Què passarà després de la derogació del Decret del lloguer?

Com cal tractar els contractes signats al darrer mes? Abans de recordar quines són les noves condicions, és important destacar que la situació no afectarà els contractes signats des del 19 de desembre de 2018, la data d’entrada en vigor del decret llei, fins a la seva derogació. Aquests contractes s’han signat conforme a les

Llegir Més »

Treballadors Autònoms (RETA)

Detall novetats 2019 treballadors autònoms. Durant l’any 2019, les quanties de les bases mínimes de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms s’incrementaran en un 1,25 per cent respecte de les vigents en l’any 2018, establint-se la quantia de la base mínima aplicable amb caràcter general

Llegir Més »

Novetats lloguer.

El Govern de Pedro Sánchez,  va aprovar el dia 14 de desembre de l’any passat (efectiu des del 18-12-2018) el RDL 21/2018, en el que es prenen mesures de reforma sobre la normativa que regula els contractes d’arrendament d’habitatge, així com del règim de propietat horitzontal i de com aplicar el procés de desnonament. També de certes

Llegir Més »

Transcendència tributària (IRPF) de la retirada de diners en efectiu de compte bancari i la seva ocupació en la realització de pagaments.

CONSULTA: una persona va retirar diners en efectiu del compte bancari per dipositar-los en el seu domicili, realitzant pagaments en efectiu amb càrrec a aquests diners. QÜESTIÓ PLANTEJADA: Es consulta el tractament fiscal, per l’IRPF, de la retirada i de l’ocupació d’aquests diners en la realització de pagaments. RESPOSTA: La retirada de diners en efectiu d’un

Llegir Més »

Declaració dels rendiments de pisos turístics.

Qui està obligat a presentar el model 179? Aquesta nova declaració pren forma en l’Ordre HFP / 544/2018, de 24 de maig que ve a especificar qui està obligat a la presentació del model 179, en forma i termini. La segona pregunta que probablement se’t ve al cap és: ¿he de presentar el model 179

Llegir Més »

És treballador autònom i treballa des de casa?

Abans que acabi l’any, no oblidi calcular quines despeses de casa es pot descomptar de la seva activitat econòmica, aplicar-les suposarà un estalvi fiscal irrenunciable. Despeses derivades de la titularitat de la habitatge.- Amortitzacions, Impost sobre Béns Immobles (IBI), comunitat de propietaris, etc., són deduïbles en proporció a la part de l’habitatge afectat al desenvolupament

Llegir Més »