Aprovat l’ingrés mínim vital: Què és? Qui i com se’n pot beneficiar?

Què és l’ingrés mínim vital?

L’Estat garanteix uns ingressos mínims perquè les persones i les seves famílies puguin viure quan no tenen res o gairebé res. És una prestació no contributiva que pagarà la Seguretat Social.

L’objectiu és combatre la pobresa extrema i l’exclusió social. Es busca l’autonomia de les persones, que puguin viure amb dignitat, al mateix temps que contribueixen a l’economia general amb la despesa que fan, és a dir, que les famílies en situació precària tinguin una participació activa en la societat.

Quantes famílies se’n poden beneficiar?

A partir del mes que ve, cent mil famílies haurien de començar a rebre aquesta prestació, d’ofici. Serà automàtic per a les que tinguin fills a càrrec. La idea és que, més endavant, arribi a unes 850.000 que la demanin. Unes550.000 es troben en la pobresa més extrema. Es calcula que l’ingrés mínim arribarà a uns 2,3 milions de persones.

Les peticions a la Seguretat Social es poden fer a partir del 15 de juny i seran retroactives les que es facin fins al 15 de setembre.

Segons l’Enquesta de Població Activa, a Espanya hi ha un milió cent mil llars amb tots els membres a l’atur i gairebé 600.000 no tenen cap mena d’ingrés.

Es creu que arribarà al triple de famílies de les que ara reben rendes mínimes.

Què és l'ingrés mínim vital? Qui i com se'n pot beneficiar?
Amb la crisi, augmenten les persones que necessiten ajuda (Pexels/Andrea Piacquadio)


Quants diners es cobraran?

La quantitat que es rebrà anirà dels 462 als 1.015 euros mensuals, en 12 pagues. Hi haurà fins a 14 tipologies. És una renda pensada per a les famílies i dependrà del tipus de llar, dels diners que ingressin i de si hi ha fills, gent gran o depenent a càrrec. També s’aplicaran complements per a les famílies monoparentals amb baixos ingressos i es tindrà en compte si hi ha un cas de violència masclista.

Per a un adult sol, serà l’equivalent a la prestació no contributiva de la Seguretat Social, que ara és de 395,60 euros per 14 pagues.

Per a l’Estat, quan estigui plenament implantada tindrà un cost d’uns 3.000 milions anuals, tot i que dependrà de quantes persones es vegin obligades a demanar-la.

Quins requisits cal complir?

Sobretot dependrà de la renda de l’últim any. Es miraran els ingressos que entren a cada casa i es dividiran pel nombre de persones que hi viuen, aplicant coeficients diferents per a adults i per a infants. Però també es tindrà en compte la pobresa sobrevinguda, sobretot amb la crisi de la Covid-19, quan els ingressos siguin menors que l’any anterior.

A més, és imprescindible buscar feina activament.

També es tindran en compte les propietats. Si la família té un pis valorat en més de cent mil euros no hi podrà accedir, encara que no tingui ingressos.

Les persones que visquin al mateix domicili han de tenir vincles familiars. Han de ser matrimoni o parella de fet, i s’inclouen familiars fins a segon grau.

També hi ha limitacions d’edat: els demandants de l’ajuda han de ser més grans de 23 anys i menors de 65. En el cas que el sol·licitant visqui sol, haurà de tenir com a mínim 21 anys i estar emancipat des de fa almenys tres anys.

En queden exclosos els immigrants en situació irregular.

És compatible amb alguna feina?

No només és per a les persones a l’atur. Es pot cobrar aquesta ajuda i tenir alguna feina precària o temporal, perquè no calgui triar entre treballar o cobrar l’ingrés mínim. Per exemple, a una parella amb dos fills li correspondrien 877 euros, però si n’ingressa 300 euros amb alguna feina, se li pagarà la resta.


És compatible amb la Renda Garantida de Ciutadania?

És un ingrés compatible amb les rendes autonòmiques. A Catalunya, la Renda Garantida de Ciutadania es va aprovar fa tres anys i ha anat augmentant de mica en mica. Segons els membres de la unitat familiar, va dels 664 (per a un sol membre) als 1.028 euros (a partir de 5 persones). Ara podrà complementar el nou Ingrés Mínim Vital, que posa el mateix mínim per a totes les comunitats.

El Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies reclama assumir-ne la gestió, una possibilitat que el govern espanyol es planteja per a més endavant. Ara només el gestionaran el País Basc i Navarra.

Què passa en altres països europeus?

Els països de l’eurozona tenen sistemes de renda mínima, molts compatibles amb tenir alguna feina menor. Espanya era fins ara una excepció, amb un sistema per cada comunitat autònoma, amb nivells de cobertura i quanties molt dispars.

Com a referència, una família amb dos adults i dos fills rebrà a Espanya 877 euros. Tenint en compte el poder adquisitiu, és una quantitat molt superior a la que atorguen a països com Romania, Grècia o Portugal, però lleugerament inferior a la que donen a França, Regne Unit, Alemanya o Finlàndia.

FONT: Corporació Catalana de TV. Canal 324

Articles relacionats...

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018