General

Pla pilot per la reducció de la jornada laboral.

Les ajudes per a les petites i mitjanes empreses que vulguin participar en el pla pilot per implantar la setmana laboral de quatre dies ja es poden demanar. Aquest dijous, el BOE ha publicat les bases de la convocatòria del Ministeri d’Indústria, que assigna 9.650.000 euros a aquest projecte.

Les pimes que s’hi acullin rebran ajudes directes de fins a 200.000 euros per compensar les despeses per la reducció de la jornada, la reorganització de l’empresa o la formació, amb l’objectiu final de millorar la productivitat
 

Quines condicions s’han de complir?

Les empreses que sol·licitin l’ajuda hauran de reduir la jornada laboral almenys un 10% –això serien 4 hores en el cas de jornades setmanals de 40 hores. 

Aquesta reducció ha d’afectar un nombre determinat de treballadors, en funció de la mida de l’empresa: fins a 20 treballadors, s’ha d’aplicar al 30% de la plantilla, i si la pime té entre 21 i 249 treballadors, almenys al 25%. 

A més, la reducció de la jornada ha de ser amb el mateix salari i s’ha d’aplicar un mínim de dos anys.

Els treballadors que la facin –mitjançant un acord amb l’empresa– han de tenir contracte indefinit a temps complet en el moment de la concessió, i han de ser homes i dones a parts iguals, amb una desviació màxima del 10%.


Quines empreses hi poden participar?

La convocatòria es dirigeix a empreses de fins a 250 treballadors que no formin part del sector públic i que desenvolupin una activitat industrial.

Això inclou empreses que es dediquin a la fabricació o processament d’aliments o begudes, a la fabricació de vehicles, passant per la indústria tèxtil, la farmacèutica, la fabricació de màquines o de mobles, entre moltes altres. Són les que s’inclouen entre els punts 10 i 32 de la secció C dins la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques. Pots consultar la llista sencera aquí.

També s’inclouen les pimes incloses en els punts 82.92, 52.10 i 33, amb algunes excepcions que trobareu especificades a la pàgina 6 de les bases, descarregables aquí.

A més de tot això, les pimes que s’hi acullin han de tenir un volum de negoci anual que no sobrepassi els 50 milions d’euros o un balanç general anual inferior als 43 milions.

uants diners rebran les pimes que hi participin?

L’ajuda que rebin les empreses dependrà de diversos factors, com la mida de l’empresa. Així, per exemple, la subvenció per pagar les despeses salarials del personal afectat per la reducció de jornada pot anar des del 75%, en el cas de pimes d’entre 53 i 249 persones, fins al 90%, que rebran les empreses amb un màxim de 10 treballadors. El total que es pot rebre per aquest concepte és de 150.000 euros.

Aquesta subvenció es podrà veure incrementada amb altres conceptes, com la contractació dels serveis d’assessorament o de formació per a l’optimització del temps de feina, així com per a l’auditoria del projecte.

Les bases especifiquen que les despeses subvencionables del projecte pilot s’hauran de fer en el termini de dotze mesos a partir de l’endemà de la resolució de concessió.
 

On s’ha de presentar la sol·licitud?

La subvenció s’ha de dirigir a l’Escola d’Organització Industrial. S’ha d’omplir el formulari de la sol·licitud i presentar tota la documentació que es demana, des de l’acreditació de la condició de pime fins a la certificació que s’està al dia amb Hisenda, entre d’altres.
 

Fins quan es pot demanar la subvenció?

El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes des de la publicació de la convocatòria al BOE. Per tant, fins al 13 de maig.

Les resolucions es faran públiques en un màxim de sis mesos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *