Transcendència tributària (IRPF) de la retirada de diners en efectiu de compte bancari i la seva ocupació en la realització de pagaments.

CONSULTA: una persona va retirar diners en efectiu del compte bancari per dipositar-los en el seu domicili, realitzant pagaments en efectiu amb càrrec a aquests diners. QÜESTIÓ PLANTEJADA: Es consulta el tractament fiscal, per l’IRPF, de la retirada i de l’ocupació d’aquests diners en la realització de pagaments. RESPOSTA: La retirada de diners en efectiu d’un

Llegir Més »
Open chat