És treballador autònom i treballa des de casa?

Abans que acabi l’any, no oblidi calcular quines despeses de casa es pot descomptar de la seva activitat econòmica, aplicar-les suposarà un estalvi fiscal irrenunciable. Despeses derivades de la titularitat de la habitatge.- Amortitzacions, Impost sobre Béns Immobles (IBI), comunitat de propietaris, etc., són deduïbles en proporció a la part de l’habitatge afectat al desenvolupament

Llegir Més »

Devolució per maternitat o paternitat.

Com cal procedir per sol·licitar la devolució de retencions en la prestació de maternitat? Si a la vostè o la seva família han contribuents que han inclòs en la declaració de la renda presentada en els últims quatre anys la prestació per maternitat rebuda de la Seguretat Social, sap si pot demanar la devolució dels

Llegir Més »